Dostop do parkirne hiše Glazija v času gradnje krožišča

 

 

Sporočilo za javnost

Mestna občina Celje bo na Glaziji zgradila krožišče

Celje, 12. november 2019 – Mestna občina Celje bo na trikrakem križišču na Glaziji, ki povezuje Ljubljansko cesto z Garažno hišo Glazija in Splošno bolnišnico Celje, zgradila krožišče. VOC Celje, ki je bil na javnem razpisu izbran za izvajalca gradbenih del in je bil včeraj uveden v delo, bo krožišče zgradil predvidoma do konca leta. Pogodbena vrednost del znaša nekaj manj kot 290.000 evrov, denar je občina zagotovila v občinskem proračunu.  

Ljubljanska cesta predstavlja glavno zahodno mestno vpadnico iz smeri Levca in je prometno zelo obremenjena, zato bo izvajanje gradbenih in cestnih del na Glaziji izjemno zahtevno, promet pa bo v času delne zapore oviran. Vse udeležence v prometu, še posebej dijake bližnjih šolskih centrov, prosimo, naj dosledno upoštevajo cestno prometno signalizacijo. Dijakom predlagamo, naj se glede na zmožnosti izogibajo gradbišču in se v šolo oziroma iz nje odpravijo po sosednjih ulicah.  Prihodnji teden bo izvajalec gradbenih del iz obstoječega krožišča pri uvozu za garažno hišo Glazija izvedel še dodatni krak navezave na Ipavčevo ulico, ki bo razbremenil omenjeno območje in omogočil boljšo pretočnost v fazi izvajanja del.

Novo krožišče na Glaziji bo bistveno prispevalo k večji pretočnosti in umiritvi prometa na Ljubljanski cesti. Dolgoročno bo zelo pomembno tudi zaradi načrtovane širitve garažne hiše in ureditve izvoza za reševalna vozila Zdravstvenega doma Celje.

***

Celje, 12. november 2019

Številka: 091-6/2019