Vgradnja, kabliranje, zamenjava reflektorjev z LED reflektorji na stropno konstrukcijo in prevezava kablov v elektroomarah

DOKUMENTACIJA JAVNEGA RAZPISA (Dvorana Zlatorog: vgradnja, kabliranje, zamenjava reflektorjev z LED reflektorji na stropno konstrukcijo in prevezava kablov v elektroomarah):

DODATNO: