Javni razpis »Izgradnja ZIP-line Celjska koča : 1.faza stolp in 2.faza trasa z vstopno izstopnimi platformami«

Tehnična dokumentacija: