Javni razpis »Izvajanje storitev čiščenja športnih objektov v upravljanju podjetja ZPO Celje d.o.o.«