Obvestilo o prometni ureditvi Na okopih in Muzejskem trgu