Modra cona in parkirišča II.cona

parkirisca

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLILNICE (SMJ) VSTOP V STARO MESTNO JEDRO PLAČEVANJE NA PARKIRNIH AVTOMATIH

Modra cona zajema parkirna mesta in parkirišča v in ob samem mestnem središču Celja. Namenjena je parkiranju za krajši čas(do 2 uri). Zajema parkirišča na območju mestnega jedra med Ulico 14.divizije, Aškerčevo, Levstikovo in Gregorčičevo ulico, ter parkirna mesta uličnega parkiranja na Ljubljanski, Prešernovi, Cankarjevi, Vodnikovi, Stanetovi, Miklošičevi, Kocbekovi, Gubčevi, Razlagovi ulici, Savinjskem nabrežju,Gosposki ulici  ter Gledališkem trgu. Na tem območju obratuje, med 6. in 16. v delovnih dnevih ter med 6. in 10. uro ob sobotah,  parkirnina se plačuje na 16 parkirnih avtomatih. Na voljo je skupno 461 parkirnih mest.

Parkirišča II.cone z 2626parkirnimi mesti, zajemajo parkirišča okoli mestnega jedra. Obratovalni čas je med delavniki med 6. in 15.uro, parkirnina pa se plačuje na 33 parkirnih avtomatih.

Parkirni hiši

Parkirna hiša Glazija

Parkirna hiša Celeiapark

Interaktivni zemljevidi