Skalna klet skozi zgodovino ter gradnja večnamenskega športnega objekta Skalna klet… ⚽⚽⚽Več…

Gradnja novega športnega centra Skalna klet
Vir: mag. Tatjana Hren; 20.2.2019

 

Na Skalni kleti je nogomet doma že več kot stoletje. Prva poročila o nogometnem dogajanju na celjskem segajo v začetek 20.stoletja. Na pobudo celjskega hotelirja Franza Rebeuschka je bil leta 1904 ustanovljen nemški športni klub Cillier Athletic, ki si je igrišče in prostore uredil na Skalni kleti. Klub je precej prispeval k popularizaciji nogometne igre v mestu ob Savinji.

Najstarejši posnetek celjske nogometne ekipe Cillier Athletic okrog leta 1910.

Prvi z desne ustanovitelj, mentor kluba Franz Rebeuschek.

Vir: www.kamra.si

 

Stadion Skalna klet pred II. svetovno vojno

Vir: Foto Pelikan

 

 

Stadion je bil v vsem tem času večkrat prenovljen in sicer leta 1948 in 1952. Leta 1964 je Železničarsko nogometno društvo Celje, ki je takrat domovalo na Skalni kleti na tedanjo Občinsko skupščino naslovilo dopis o priglasitvi gradbenih del za ureditev igrišča. Igrišče je bilo namreč večkrat poplavljeno ter posuto z ugaskom (pogašeni delci premoga oz. žlindra – stranski proizvod Cinkarne Celje), ki je z leti postal trd in oster, zato je igrišče postalo neprimerno za igro. Poleg tega pa so zahteve slovenske conske lige narekovale travnato igrišče.


Poplavljeno Celje okoli leta 1950.

V desnem spodnjem kotu je poplavljeno nogometno igrišče Skalna klet

Vir: Zgodovinski arhiv Celje

 

 

V začetku osemdesetih let, ko so opustili nogometno igrišče na Glaziji ob Ljubljanski cesti, je stadion Skalna klet postal osrednje prizorišče ligaških iger v nekdanji republiški in kasneje v državni ligi.

Leta 1990 sta Voglajna in Savinja spet prestopili bregove. Leta 1993 je pred prvim nastopom NK Celje v evropskih pokalih stadion doživel temeljito prenovo, ki se je nadaljevala tudi kasneje, predvsem v letu 1995 z izgradnjo dodatne tribune in prenovo klubskega objekta. Leta 1998 je igrišče ponovno prizadela katastrofalna poplava, kar je bil kasneje tudi glavni razlog za pričetek gradnje novega nogometnega stadiona pod Golovcem, sedaj imenovanega Stadion Z´Dežele.

Zadnja prvoligaška tekma se je na stadionu Skalna klet odigrala v letu 2003.

Danes nogometno igrišče Skalna klet z naravno travnato površino trenutno služi kot vadbeno središče NK Celje. ŠRC Skalna klet obsega tudi malo igrišče z umetno travo, ki je namenjeno predvsem treningom mlajših kategorij in rekreativnim igralcem

nogometa ter Balon halo Skalna klet – pokrito igrišče za nogomet z umetno travo ter tremi badminton igrišči.

 

Stadion Skalna klet danes

Vir: www.facebook.com/SkalnaKletCeljeSlovenia

 

 

Predvidoma konec maja 2019 pa se bo Skalna klet lahko ponašala z novim večnamenskim objektom.

 

Novi športni center Skalna klet

Vir: Arhitekt Ernst d.o.o.

 

Večfunkcionalen športni objekt Skalna klet  bo nadomestil zgradbo, ki je bila uničena po številnih poplavah v zadnjih dveh desetletjih. Izgradnja je razdeljena na dve fazi. Prvo predstavljajo ureditev pritličja z garderobami za igralce , prostori za delegate, sodnike, fizioterapevta in ureditev prostorov za tehnično službo ter tribun s sedišči in stojišči za okoli 100 gledalcev. Drugo fazo ureditve bo izvajal Nogometni klub Celje, ki bo poskrbel za obrtna in instalacijska dela za dokončanje namembnosti prostorov kluba in fitnesa za igralce v 1. nadstropju.

Prav tako bo v okolici objekta poskrbljeno  za zunanjo ureditev, vključno s podzemnim zadrževalnikom meteornih voda in novimi priključki za malo nogometno igrišče z umetno travo, ki je bilo  obnovljeno 2017 ter športno halo pod balonom – z obnovljenim malim nogometnim igriščem z umetno travo ter tudi obstoječe veliko igrišče Skalna klet z naravno travo.

Načrtovana vrednost izvedbe prve faze letos znaša 592.000 evrov, celotna vrednost del pa je ocenjena na skoraj 800.000 evrov.

Za sofinanciranje je ZPO Celje ob pomoči celjske mestne občine kandidirala za nepovratna sredstva Fundacije za šport.

Zanimivosti:

 • Zgrajen: 1904
 • Zadnja odigrana prvoligaška tekma: 24.8.2003: CMC Publikum : Primorje
 • Klubi, ki so na Skalni kleti imeli domicil:
  Cillier Athletic SK (1904-1941), ŽŠD Celje (1951-1967), CMC Publikum oz. NK Celje (1967-2003).

Viri:

 • Foto Pelikan
 • http//www.celje.si
 • http://fotoultras.si
 • http://siol.net
 • http://sl.wikipedia.org
 • http://www.kamra.si
 • http://www.nk-celje.si
 • https://www.facebook.com/SkalnaKletCeljeSlovenia
 • https://www.rfantasy.si/42645
 • https://www.vecer.com/posodabljajo-sportne-objekte-6656418
 • Zgodovinski arhiv Celje
 • ZPO Celje d.o.o.