Politika zasebnosti

ZPO Celje d.o.o., Dečkova cesta 1, 3000 Celje, ID za DDV 25505041, (v nadaljevanju ZPO) spoštuje pravico do zasebnosti in stremi k najvišji stopnji varstva osebnih podatkov. Zbiranje, uporaba in obdelava osebnih podatkov se izvaja v skladu s to politiko zasebnosti in veljavnimi zakonskimi določbami, vključno z Uredbo 2016/679 z dne, 27. aprila 2016 (v nadaljevanju „Splošna uredba“) in Zakonom o izvajanju splošne uredbe o varstvu podatkov (UL 42/2018).

Ta politika velja za in se uporablja v zvezi z zbiranjem, obdelavo in zaščito  osebnih podatkov pri uporabi  storitev parkiranja v MOC, nastanitvi gostov v hotelu Celjska koča, oddaji športnih kapacitet ter uporabo piškotkov (cookies) in podobnih analitičnih orodij ob obisku spletnih strani ZPO Celje, spletnih rezervacijah, registraciji in uporabi spletnih portalov.

Namen Politike zasebnosti je seznanitev uporabnikov storitev za katere namene so osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo in kako jih uveljavljati.

Namen zbiranja in obdelave osebnih podatkov ter pravni temelji

Da lahko izvajamo storitve, potrebujemo osebne podatke. Le-te zbiramo in uporabljamo za naslednje namene:

  • izvajanje storitev za uporabnike v skladu z zakonom ali sklenjeno pogodbo,
  • za izstavitev računov za izvedene storitve in v primeru neplačila za opominjanje,
  • za pošiljanje informacij, obveščanje vezano na izvajanje storitev,
  • za doseganje skladnosti z ustreznimi zakoni in občinskimi odloki,
  • za ugotavljanje potreb in želja, z namenom prilagoditve ponudbe in storitev.

Vsi osebni podatki, ki nam jih uporabniki posredujete, bodo obravnavani zaupno in uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi podatkov za drug namen, bomo uporabnike predhodno kontaktirali in jih zaprosili za soglasje.

ZPO se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo prodajal, posojal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

Uporaba in obdelava osebnih podatkov

Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družbe in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij.

Pri zbiranju osebnih podatkov o uporabnikih, kjer imamo za izvajanje storitev sklenjene pogodbe s podizvajalci, pa v okviru pogodbe jasno določimo kateri so ti podatki ter varnost prenosa le-teh. Podizvajalec je zavezan k spoštovanju varovanja osebnih podatkov, uporaba in obdelava teh podatkov v druge namene pa je strogo prepovedana.

Pravice uporabnikov

Uporabnik lahko kadarkoli z osebnim obiskom v našem podjetju odda zahtevek za dostop do osebnih podatkov, ki jih upravljalec podatkov ZPO Celje d.o.o., Dečkova cesta 1, 3000 Celje o njem zbira in obdeluje, za popravek osebnih podatkov, izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovor k obdelavi osebnih podatkov ali za prenosljivost osebnih podatkov.

Zahtevo bomo potrdili v roku enega meseca. V primeru, da osebnih podatkov ne bi smeli razkriti, bomo navedli razlog za takšno zavrnitev.

Kontaktna oseba: doc. dr. MIHA DVOJMOČ
Elektronski naslov: [email protected]

Skoči do osrednje vsebine