Ponovna uporaba športnih objektov

Vlada je z dnem, 6.5.2020 sprejela Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti, s katerim se določajo pogoji za izvajanje športne dejavnosti za športnike in izvajanje športnih tekmovanj.

Ukrepe je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje z namenom vključevanja dela populacije športnikov v ponovne, prilagojene procese treningov. Ukrep zajema tiste športnike, ki so že usmerjeni v kakovostni ali vrhunski šport in so uradno registrirani po Zakonu o športu, kar omogoča nadzor, sledljivost ter spremljanje.

S tem je vlada ponovno omogočila uporabo zaprtih športnih objektov.

Ker pa nevarnost okužbe še vedno obstaja so vsi uporabniki športnih objektov, kot tudi zaposleni, dolžni dosledno in brez izjem upoštevati pravila obnašanja na športnih površinah skladno s priloženimi navodili.

 

  • SPLOŠNA NAVODILA NIJZ

 

 

  • ZIMSKO KOPALIŠČE GOLOVEC

 

  • DVORANA ZLATOROG

 

  • NOGOMETNI STADIONI