POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA NAJEM NEPREMIČNINE – zunanje površine na Letnem kopališču Celje namenjene izvajanju gostinske dejavnosti

Fotografije nepremičnine


Povabilo k oddaji ponudbe za najem nepremičnine na lokaciji Letnega kopališča Celje

Datum: 10.5.2024

ZPO Celje d.o.o. v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi objavlja povabilo k oddaji ponudbe za najem zunanjih površin ob Letnem kopališču Celje, namenjenih izvajanju gostinske dejavnosti.

  1. Predmet najema

Ponujamo v najem zunanje površine v izmeri približno 600 m², ki se nahajajo na vzhodni strani Letnega kopališča, Ljubljanska cesta 41, Celje. Površine so namenjene izključno gostinski dejavnosti in se oddajajo neopremljene.

  1. Trajanje najema

Najem se sklene za obdobje treh let, z zahtevo, da gostinske storitve obratujejo sočasno z delovanjem Letnega kopališča Celje.

III. Pogoji za oddajo ponudbe

Ponudniki morajo izpolnjevati strokovne in finančne pogoje, kot so opisani v razpisni dokumentaciji. Potrebna dokumentacija vključuje:

  • Dokazilo o strokovni usposobljenosti,
  • Opis predlaganega gostinskega programa,
  • Finančna dokazila, kot so izjave o solventnosti in bilance stanja.
  1. Rok in način oddaje ponudbe

Ponudbe je potrebno oddati do 31. maja 2024, do 9:00 ure, na naslov ZPO Celje d.o.o., Dečkova cesta 1, 3000 Celje. Ponudbe morajo biti poslane priporočeno ali prinesene osebno, v zapečateni ovojnici z obvezno oznako “PONUDBA ZA NAJEM NEPREMIČNINE – JP 01/2024 – NE ODPIRAJ”.

  1. Dodatne informacije

Za več informacij in ogled nepremičnine kontaktirajte ZPO Celje na telefonsko številko 03 42 82 650 ali preko e-pošte [email protected]. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.

Vabimo vse zainteresirane, da oddajo ponudbo v skladu z dokumentacijo, ki se nahaja v priponkah.

ZPO Celje d.o.o.