Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
2. Zakonska podlaga in postopek za dostop do informacij javnega značaja
3. Podatki o družbi ZPO Celje d.o.o.

4. Odgovorne osebe za dostop do informacij javnega značaja

5. Zakoni in podzakonski akti, ki urejajo delovanje družbe ZPO Celje d.o.o.
6. Seznam javnih evidenc
7. Druge informacije javnega značaja
8. Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja družbe ZPO Celje d.o.o.

 

1. Osnovni podatki o katalogu

Katalog informacij javnega značaja vsebuje osnovne podatke o ZPO Celje družbi za upravjanje s parkirišči in javnimi objekti, poslovodstvu družbe ter drugih zadevah, pomembnih za dostop do informacij javnega značaja.

Datum prve objave kataloga: 20.09.2008

Na sedežu podjetja je na razpolago katalog v tiskani obliki.

 

2. Zakonska podlaga in postopek za dostop do informacij javnega značaja

Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja je:

 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja povezava
 • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja povezava

Postopek za dostop do informacij javnega značaja je določen z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.

Informacija se lahko zahteva ustno ali pisno na naslov:

ZPO Celje d.o.o., Dečkova cesta 1, 3000 Celje

 

3. Podatki o družbi ZPO Celje d.o.o.
povezava

4. Odgovorne osebe za dostop do informacij javnega značaja

Po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja je odgovorna oseba družbe direktor, posameznih enot pa so pooblaščeni njihove vodje povezava


5. Zakoni in podzakonski akti, ki urejajo delovanje družbe ZPO Celje d.o.o.

 • Zakon o gospodarskih javnih službah povezava
 • Zakon o javno zasebnem partnerstvu povezava
 • Zakon o javnem naročanju povezava
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov povezava
 • Odlok o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč povezava
 • Odlok o preoblikovanju Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje v Zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje povezava
 • Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje povezava
 • Akt o ustanovitvi enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo povezava
 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov povezava
Ostali zakoni in podzakonski akti, ki določajo delovanje družbe:

 

6. Seznam javnih evidenc
Družba ZPO Celje d.o.o ne upravlja z nobenimi javnimi evidencami


7. Druge informacije javnega značaja

Informacije javnega značaja s področja dela družbe ZPO Celje d.o.o. so dosegljive na spletni strani ZPO Celje v rubrikah: Objekti, Urniki, Ceniki in Aktualno.

8. Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja družbe ZPO Celje d.o.o.

Pooblaščenec družbe ZPO Celje d.o.o. lahko, na podlagi in v skladu z ” Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja”, zaračuna prosilcu materijalne stroške pridobitve in ponovne uporabe vpogleda v zahtevane informacije javnega značaja družbe ZPO Celje d.o.o.

Skoči do osrednje vsebine