Preklic brezplačnega parkiranja za zaposlene v SB Celje, ZD Celje in Domu ob Savinji

Župan Mestne občine Celje je z dnem, 19.03.2021 preklical Sklep o brezplačnem parkiranju za zaposlene v Splošni bolnišnici Celje (vključno z zunanjimi izvajalci), Zdravstvenem domu Celje in Domu ob Savinji.

Z dnem, 1.4.2021 bo torej parkiranje ponovno plačljivo za vse uporabnike parkirnih mest.